logo

Kontakt

Otevřeno

čtvrtek 17-22 (akce)
pátek 18-24 (moods)
sobota 18-24 (moods)

Břevnovská 212/1, Praha 6 – Břevnov
tram. „U Kaštanu“ nebo bus „Břevnovská“

REZERVACE

IG: @rec.esse
imerzivnibar@gmail.com

 

Attila Zinčak

ABSENCE

3. 6.  23. 9. 2022

KURÁTOR:
ANNA PAVLOVA

 

ABSENCE je téma výstavy surrealistických básnických fotoanimací mladého umělce Attily Zinčaka. Formálně budou vystaveny animace s básněmi za pomoci digitální projekce, dále tištěné velkoformátové fotografie a několik vytištěných básní v prostoru.

RECesse galerie

 

Znepokojivý smysl absence

Josefina Formanová – Martin Nitsche

11.8.2022 od 18.30

Filozofická přednáška v rámci doprovodného programu. Vstup je zdarma.
Název spojuje tři témata: znepokojení – smysl – absence, která se podle přednášejících spojují s výstavou Attily Zinčaka a které chce přednáška zasadit do kontextů současných filosofických témat. Tyto tři termíny by bylo možné do názvu řadit i v jiném gramatickém sledu (typu: smysl absence vs. absence smyslu) a čtenáři abstraktu jsou k takové hře zváni. K filosofickým tématům, jimž se bude přednáška věnovat, patří: fotografie a video jako zobrazení nepřítomného či nepředstavitelného; pozitivní a negativní význam absence; znepokojení a úzkost; absence hodnot a nihilismus; možnosti vztahu k vysoce znepokojivým problémům, které přesahují individuální schopnost pochopit jejich celkový smysl (např. klimatická krize). Přednáška bude probíhat v dialogickém duchu a v závěru se otevře i diskusi s posluchači.

 

O výstavě:

Výstava rozebírá téma absence a vztahu člověka k ní – pociťuje ji nějak? Nebo ji nevnímá a soustředí se na to, co je? Tma je jen absence světla, tma jako taková vlastně neexistuje. Přesto noc přichází s železnou pravidelností.
Podobně se chovají například díry v zemi. Díra není, je pouze absence hmoty.

V určité míře se výstava opírá o tvorbu spisovatelů a filosofů 19. století, především
o G. Leopardiho a A. Schopenhauera, u kterých právě některá z těchto témat zaznívají.

Jakmile něco v životě ztratíme, ztrácíme kus sebe. Přestáváme být člověkem, který chodil každé ráno se svým psem na procházku, protože náš pes zemřel. Když ztratíme práci, už nejsme člověk, který si každé ráno dával v kavárně cappuccino s sebou, protože danou ulicí do práce už nechodíme. Jakmile přejdeme ze základní školy na střední, nejsme již žákem základní školy. Stáváme se někým jiným každou sebemenší změnou; tj. každou ztrátou, ale díky vzájemnému vztahu kontrastů zároveň i každým nabytím. Pomalu, skoro neviditelně, se měníme.

O autorovi:

Attila Zinčak je fine art fotograf, který klade důraz na estetickou hodnotu, přičemž usiluje o osvobození mysli od nekonečných rozborů, logického usuzování a škatulkování. Typickým znakem jeho děl je zanechání hluboké emoční stopy. Inspiraci pro svá díla často přebírá i od svých fanoušků na sociálních sítích.
Jeho díla byla vystavena například v Kasárnách Karlín, GHMP nebo v Krajské galerii ve Zlíně. Attila je držitelem i několika mezinárodních ocenění, např. 35Awards.

prostor

RECesse galerie

 

Zahájení 3.6.2022 od 18.00

Program vernisáže:

Welcome drink
Úvodní slovo umělce
Komentovaná prohlídka
Hudební program
(František Zídek a Kateřina Trojanová)
Komentář filozofa
Doc. Mgr. Martina Nitscheho, Ph.D.

Sponzoři

Sponzory výstavy jsou

BowlingBar Roztoky

FoodTruck U Lukáše

partner výstavy

tiskárna LAAB

Attila Zinčak

Galerie RECesse